Subnet mask ( mặt nạ mạng con ) là gì

Subnet mask  là gì? Một địa chỉ IP có hai thành phần, địa chỉ mạng và địa chỉ máy chủ. Subnet mask ( Mặt nạ mạng con ) phân tách địa chỉ IP thành mạng và địa chỉ máy chủ (<mạng> <máy chủ>). Mạng con tiếp tục phân chia phần máy chủ của địa chỉ IP thành mạng con và địa chỉ máy chủ (<mạng> <mạng con> <máy chủ>) nếu cần thêm mạng con. Sử dụng Máy tính mạng con để lấy thông tin mạng con từ địa chỉ IP và Subnet mask  . Subnet mask được gọi là mặt nạ mạng con vì nó được sử dụng để xác định địa chỉ mạng của địa chỉ IP bằng cách thực hiện thao tác AND theo bit trên mạng.

Subnet mask là số 32 bit che dấu địa chỉ IP và chia địa chỉ IP thành địa chỉ mạng và địa chỉ máy chủ. Subnet mask được tạo bằng cách đặt các bit mạng cho tất cả “1” và đặt các bit máy chủ thành tất cả “0”. Trong một mạng nhất định, hai địa chỉ máy chủ được dành riêng cho mục đích đặc biệt và không thể được chỉ định cho máy chủ. Địa chỉ “0” được gán địa chỉ mạng và “255” được gán cho địa chỉ quảng bá và chúng không thể được gán cho máy chủ.

Subnet mask là gì ?

Subnet mask là gì ? Ví dụ các mạng được sử dụng phổ biến

Subnet mask là gì dưới đây là ví dụ về các mạng được sử dụng phổ biến cho các mạng được phân loại là 8 bit (Class A), 16 bit (Class B) và 24 bit (Class C) và các mạng không phân loại như sau:

Subnet mask là gì ? Ví dụ các mạng được sử dụng phổ biến

Việc chia mạng IP là tách một mạng lớn thành nhiều mạng nhỏ hơn cho mục đích sắp xếp lại và bảo mật. Tất cả các nút (máy chủ) trong mạng con sẽ thấy tất cả các gói được truyền bởi bất kỳ nút nào trong mạng. Hiệu suất của mạng bị ảnh hưởng bất lợi dưới tải trọng lưu lượng lớn do va chạm và truyền lại.

Áp dụng Subnet mask cho địa chỉ IP tách địa chỉ mạng khỏi địa chỉ máy chủ. Các bit mạng được biểu thị bằng 1 trong mặt nạ và các bit chủ được biểu thị bằng 0. Việc thực hiện thao tác AND logic theo bit trên địa chỉ IP với mặt nạ mạng con tạo ra địa chỉ mạng. Ví dụ: áp dụng mặt nạ mạng con lớp C cho địa chỉ IP của chúng tôi 216.3.128.12 tạo ra địa chỉ mạng sau:

IP: 1101 1000. 0000 0011. 1000 0000. 0000 1100 (216.003.128.012)

Mặt nạ: 1111 1111. 1111 1111. 1111 1111. 0000 0000 (255.255.255.000)

   ---------------------------------------------

   1101 1000. 0000 0011. 1000 0000. 0000 0000 (216.003.128.000)

Subnetting Network ( Mạng con ) là gì

Đây là một kịch bản khác mà mạng con là cần thiết. Giả sử rằng một máy chủ web có mạng Lớp C cần phân chia mạng để các bộ phận của mạng có thể được cho khách hàng thuê. Giả sử rằng một máy chủ lưu trữ có địa chỉ mạng là 216.3.128.0 (như trong ví dụ trên). Chúng ta hãy nói rằng chúng ta sẽ chia mạng thành 2 và dành nửa đầu cho chính nó và nửa còn lại cho khách hàng của mình.

  216. 3. 128. (0000 0000) (Nửa đầu được gán cho máy chủ web)

  216. 3. 128. (1000 0000) (Nửa thứ hai được giao cho khách hàng)

Máy chủ web sẽ có Subnet mask  là 216.3.128.128 (/ 25). Bây giờ, chúng tôi sẽ chia nửa thứ hai thành tám khối 16 địa chỉ IP.

  216. 3. 128. (1000 0000) Khách hàng 1 - Nhận 16 IP (14 có thể sử dụng)

  216. 3. 128. (1001 0000) Khách hàng 2 - Nhận 16 IP (14 có thể sử dụng)

  216. 3. 128. (1010 0000) Khách hàng 3 - Nhận 16 IP (14 có thể sử dụng)

  216. 3. 128. (1011 0000) Khách hàng 4 - Nhận 16 IP (14 có thể sử dụng)

  216. 3. 128. (1100 0000) Khách hàng 5 - Nhận 16 IP (14 có thể sử dụng)

  216. 3. 128. (1101 0000) Khách hàng 6 - Nhận 16 IP (14 có thể sử dụng)

  216. 3. 128. (1110 0000) Khách hàng 7 - Nhận 16 IP (14 có thể sử dụng)

  216. 3. 128. (1111 0000) Khách hàng 8 - Nhận 16 IP (14 có thể sử dụng)

  -----------------------------

  255. 255. 255. (1111 0000) (Subnet mask của 255.255.255.240)

Bạn có thể sử dụng Subnet Calculator để dễ dàng tính toán.

CIDR – Classless Inter Domain Routing

CLASSLESS định tuyến giữa các domain. Còn (CIDR) được phát minh để giữ Internet từ chạy ra khỏi địa chỉ IP. Địa chỉ IPv4, 32 bit, có giới hạn 4.294.967.296 (2 32) địa chỉ IP duy nhất. Lược đồ địa chỉ lớp (Lớp A, B và C) phân bổ địa chỉ IP theo gia số 8 bit có thể rất lãng phí. Với sơ đồ địa chỉ lớp, số lượng địa chỉ IP tối thiểu được phân bổ cho một tổ chức là 256 (Lớp C). Cung cấp 256 địa chỉ IP cho một tổ chức chỉ cần 15 địa chỉ IP là lãng phí.

Ngoài ra, một tổ chức yêu cầu nhiều hơn 256 địa chỉ IP (giả sử 1.000 địa chỉ IP) được chỉ định Lớp B, phân bổ 65.536 địa chỉ IP. Tương tự, một tổ chức yêu cầu nhiều hơn 65.636 (65.634 IP có thể sử dụng) được chỉ định một mạng loại A, phân bổ 16.777.216 (16,7 triệu) địa chỉ IP. Loại phân bổ địa chỉ này rất lãng phí.

Với CIDR, một mạng lưới các địa chỉ IP được phân bổ theo gia số 1 bit, trái ngược với 8 bit trong mạng đầy đủ. Việc sử dụng địa chỉ có ký hiệu CIDR có thể dễ dàng biểu thị các địa chỉ lớp (Lớp A = / 8, Lớp B = / 16 và Lớp C = / 24). Số bên cạnh dấu gạch chéo (tức là / 8) đại diện cho số bit được gán cho địa chỉ mạng. Ví dụ hiển thị ở trên có thể được minh họa bằng CIDR như sau:

Ví dụ CIDR

  216.3.128.12, với Subnet mask 255.255.255.128 được viết là

  216.3.128.12/25


  Tương tự, 8 khách hàng với khối 16 địa chỉ IP có thể

  Viết như:


  216.3.128.129/28, 216.3.128.130/28, v.v.

Với việc giới thiệu sơ đồ địa chỉ CIDR, địa chỉ IP được phân bổ hiệu quả hơn cho các ISP và khách hàng; và do đó ít có nguy cơ địa chỉ IP bị cạn kiệt sớm. Để biết thông số chi tiết về CIDR, vui lòng xem lại RFC 1519. Với việc giới thiệu thêm các thiết bị chơi game, y tế, ứng dụng và viễn thông yêu cầu địa chỉ IP tĩnh ngoài hơn 6,5 tỷ dân số thế giới (tháng 7 năm 2006), địa chỉ IPv4 có sơ đồ địa chỉ CIDR cuối cùng sẽ hết Để giải quyết tình trạng thiếu địa chỉ IPv4, sơ đồ địa chỉ IPv6 (128 bit) đã được giới thiệu vào năm 1993.

Trên đây Alilaska đã giải thích cho bạn Subnet mask là gì. Nếu bạn thấy bài viết bổ ích hãy thường xuyên theo dõi trang để cập nhật những tin công nghệ mới nhất nhé !!!

Alilaska Cung Cấp Nội Dung Bài Viết
Subnet mask là gì ? Ví dụ các mạng được sử dụng phổ biến hiện nay
Tên Bài Biết
Subnet mask là gì ? Ví dụ các mạng được sử dụng phổ biến hiện nay
Mô Tả
Subnet mask  là gì? Một địa chỉ IP có hai thành phần, địa chỉ mạng và địa chỉ máy chủ. Subnet mask ( Mặt nạ mạng con ) phân tách địa chỉ IP ...
Tác Giả
Bản Quyền Nội Dung
Alilaska.com