Critical thinking ( Tư duy phản biện ) là gì? kỹ năng và ví dụ?

Critical thinking hay được gọi là là tư duy phản biện hoặc tư duy phân tích  là một quá trình tư duy biện chứng gồm phân tích và đánh giá một thông tin đã có theo các cách nhìn khác cho vấn đề đã đặt ra nhằm làm sáng tỏ và khẳng định lại tính chính xác của vấn đề. Lập luận phản biện phải rõ ràng, logic, đầy đủ bằng chứng, tỉ mỉ và công tâm

Critical thinking ( Tư duy phản biện ) đề cập đến khả năng phân tích thông tin một cách khách quan và đưa ra phán đoán hợp lý. Nó liên quan đến việc đánh giá các nguồn, chẳng hạn như dữ liệu, sự kiện, hiện tượng quan sát được và kết quả nghiên cứu. 

Những nhà tư duy phản biện  giỏi có thể rút ra kết luận hợp lý từ một tập hợp thông tin và phân biệt giữa các chi tiết hữu ích và ít hữu ích để giải quyết vấn đề hoặc đưa ra quyết định.

Critical Thinking là gì ?

Tầm quan trọng của Critical thinking (tư duy phản biện) là gì ?

Tư duy phản biện là một kỹ năng tư duy nói chung . Khả năng suy nghĩ rõ ràng và hợp lý là điều quan trọng bất cứ điều gì chúng ta chọn làm. Nếu bạn làm việc trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu, tài chính, quản lý hoặc nghề luật, thì tư duy phản biện rõ ràng là quan trọng. Nhưng kỹ năng tư duy phản biện không bị giới hạn trong một lĩnh vực chủ đề cụ thể. Có khả năng suy nghĩ tốt và giải quyết vấn đề một cách có hệ thống là một tài sản cho bất kỳ nghề nghiệp nào.

Tư duy phản biện là rất quan trọng trong nền kinh tế tri thức mới. Nền kinh tế tri thức toàn cầu được thúc đẩy bởi thông tin và công nghệ. Người ta phải có khả năng đối phó với những thay đổi nhanh chóng và hiệu quả. Nền kinh tế mới đặt ra yêu cầu ngày càng cao về các kỹ năng trí tuệ linh hoạt và khả năng phân tích thông tin và tích hợp các nguồn kiến ​​thức đa dạng trong việc giải quyết các vấn đề. Tư duy phản biện tốt thúc đẩy các kỹ năng tư duy như vậy, và rất quan trọng trong công việc thay đổi nhanh chóng.

Tư duy phản biện giúp nâng cao ngôn ngữ và kỹ năng thuyết trình . Suy nghĩ rõ ràng và có hệ thống có thể cải thiện cách chúng ta thể hiện ý tưởng của mình. Trong việc học cách phân tích cấu trúc logic của văn bản, tư duy phản biện cũng cải thiện khả năng hiểu.

Tư duy phản biện thúc đẩy sự sáng tạo . Để đưa ra một giải pháp sáng tạo cho một vấn đề không chỉ cần có ý tưởng mới. Nó cũng phải là trường hợp các ý tưởng mới được tạo ra là hữu ích và phù hợp với nhiệm vụ trong tay. Tư duy phản biện đóng một vai trò quan trọng trong việc đánh giá các ý tưởng mới, lựa chọn những ý tưởng tốt nhất và sửa đổi chúng nếu cần thiết

Tư duy phản biện là rất quan trọng để tự suy nghĩ . Để sống một cuộc sống có ý nghĩa và cấu trúc cuộc sống của chúng ta theo đó, chúng ta cần biện minh và suy nghĩ về các giá trị và quyết định của mình. Tư duy phản biện cung cấp các công cụ cho quá trình tự đánh giá này.

Tư duy phản biện tốt là nền tảng của khoa học và dân chủ . Khoa học đòi hỏi sử dụng quan trọng của lý trí trong thí nghiệm và xác nhận lý thuyết. Hoạt động đúng đắn của một nền dân chủ tự do đòi hỏi những công dân có thể suy nghĩ chín chắn về các vấn đề xã hội để thông báo phán đoán của họ về quản trị đúng đắn và vượt qua những thành kiến ​.

Tại sao nhà tuyển dụng đánh giá cao Critical thinking ?

Nhà tuyển dụng muốn các ứng viên có thể đánh giá một tình huống bằng cách sử dụng  suy nghĩ logic  và đưa ra giải pháp tốt nhất.

 NOTE : Một người có kỹ năng tư duy phản biện có thể được tin tưởng để đưa ra quyết định một cách độc lập

Khả năng tư duy phản biện là một trong những kỹ năng được  tìm kiếm nhiều nhất  trong hầu hết mọi ngành công nghiệp và nơi làm việc. Bạn có thể thể hiện tư duy phản biện bằng cách sử dụng các từ khóa liên quan trong  sơ yếu lý lịch  và  thư xin việc , và trong cuộc phỏng vấn của bạn

Ví dụ về Critical thinking (tư duy phản biện) 

Các trường hợp đòi hỏi tư duy phản biện khác nhau từ ngành công nghiệp. Một số ví dụ bao gồm:

 • Một y tá phân tích phân tích các trường hợp trong tay và quyết định thứ tự mà bệnh nhân nên được điều trị.
 • Một thợ sửa ống nước đánh giá các vật liệu phù hợp nhất với một công việc cụ thể.
 • Một luật sư xem xét bằng chứng và đưa ra một chiến lược để thắng kiện hoặc quyết định có giải quyết ngoài tòa án hay không.
 • Một người quản lý phân tích các mẫu phản hồi của khách hàng và sử dụng thông tin này để phát triển một buổi đào tạo dịch vụ khách hàng cho nhân viên.

Phát huy kỹ năng Critical thinking của bạn trong tìm kiếm việc làm !

Tư duy phản biện là cụm từ chính  trong danh sách công việc bạn đang ứng tuyển, hãy chắc chắn nhấn mạnh kỹ năng tư duy phản biện của bạn trong suốt quá trình tìm việc.

Thêm từ khóa vào hồ sơ của bạn

Bạn có thể sử dụng các từ khóa tư duy phản biện (phân tích, giải quyết vấn đề, sáng tạo, v.v.) trong sơ yếu lý lịch của bạn  . Khi mô tả lịch sử công việc của bạn, bao gồm bất kỳ kỹ năng nào được liệt kê dưới đây mô tả chính xác về bạn. Bạn cũng có thể đưa chúng vào bản tóm tắt sơ yếu lý lịch của bạn  , nếu bạn có.

Ví dụ: tóm tắt của bạn có thể đọc, Tiếp thị liên kết với năm năm kinh nghiệm trong quản lý dự án. Có kỹ năng thực hiện nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng và phân tích đối thủ cạnh tranh để đánh giá xu hướng thị trường và nhu cầu của khách hàng, và để phát triển các chiến thuật mua lại phù hợp.

Kỹ năng đề cập trong thư xin việc của bạn

Bao gồm những kỹ năng tư duy phản biện trong thư xin việc của bạn  . Trong nội dung thư của bạn, hãy đề cập đến một hoặc hai trong số các kỹ năng này và đưa ra ví dụ cụ thể về thời gian bạn thể hiện những kỹ năng đó trong công việc. Hãy suy nghĩ về những lúc bạn phải phân tích hoặc đánh giá các tài liệu để giải quyết vấn đề.

Hiển thị người phỏng vấn Kỹ năng của bạn

Bạn có thể sử dụng những từ kỹ năng này trong một  cuộc phỏng vấn . Thảo luận về một thời gian khi bạn phải đối mặt với một vấn đề hoặc thách thức cụ thể trong công việc và giải thích cách bạn áp dụng tư duy phản biện để giải quyết nó.

Một số người phỏng vấn sẽ đưa ra cho bạn một  kịch bản hoặc vấn đề giả định , và yêu cầu bạn sử dụng các kỹ năng tư duy phản biện để giải quyết nó. Trong trường hợp này, hãy giải thích cặn kẽ quá trình suy nghĩ của bạn cho người phỏng vấn. Anh ấy hoặc cô ấy thường tập trung hơn vào cách bạn đi đến giải pháp của bạn hơn là chính giải pháp đó. Người phỏng vấn muốn thấy bạn sử dụng phương pháp phân tích và đánh giá (phần chính của tư duy phản biện) cho kịch bản hoặc vấn đề nhất định.

 Tất nhiên, mỗi công việc sẽ đòi hỏi những kỹ năng và kinh nghiệm khác nhau, vì vậy hãy đảm bảo bạn đọc   kỹ mô tả công việc và  tập trung vào các kỹ năng được liệt kê bởi nhà tuyển dụng .

Những Kỹ năng  Critical thinking (tư duy phản biện) hàng đầu

critical thinking là gì
Critical Thinking Skills

Phân tích

Một phần của tư duy phản biện là khả năng kiểm tra cẩn thận một cái gì đó, cho dù đó là một vấn đề, một tập hợp dữ liệu hoặc một văn bản. Những người có  kỹ năng phân tích  có thể kiểm tra thông tin, hiểu ý nghĩa của nó và giải thích chính xác cho người khác về ý nghĩa của thông tin đó.

 • Đặt câu hỏi chu đáo
 • Phân tích dữ liệu
 • Nghiên cứu
 • Diễn dịch
 • Phán quyết
 • Bằng chứng nghi vấn
 • Nhận dạng mẫu
 • Chủ nghĩa hoài nghi

Giao tiếp

Thông thường, bạn sẽ cần chia sẻ kết luận của mình với nhà tuyển dụng hoặc với một nhóm đồng nghiệp. Bạn cần có khả năng  giao tiếp  với người khác để chia sẻ ý tưởng của mình một cách hiệu quả. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần phải làm việc với những người khác và giao tiếp hiệu quả để tìm ra giải pháp cho các vấn đề phức tạp.

 • Lắng nghe tích cực
 • Thẩm định, lượng định, đánh giá
 • Hợp tác
 • Giải trình
 • Ý kiến cá nhân
 • Trình bày
 • Làm việc theo nhóm
 • Giao tiếp bằng lời nói
 • Giao tiếp bằng văn bản

Sáng tạo

Tư duy phản biện thường liên quan đến sự sáng tạo và đổi mới. Bạn có thể cần phải phát hiện các mẫu trong thông tin bạn đang xem hoặc đưa ra giải pháp mà trước đây không ai nghĩ đến. Tất cả điều này liên quan đến một con mắt sáng tạo có thể có một cách tiếp cận khác với tất cả các phương pháp khác.

 • Uyển chuyển
 • Khái niệm hóa
 • Tò mò
 • Tưởng tượng
 • Vẽ kết nối
 • Suy ra
 • Dự đoán
 • Tổng hợp
 • Tầm nhìn

Tư tưởng cởi mở

Để suy nghĩ chín chắn, bạn cần có khả năng gạt bỏ mọi giả định hoặc phán đoán và chỉ phân tích thông tin bạn nhận được. Bạn cần phải khách quan, đánh giá ý tưởng mà không thiên vị.

 • Đa dạng
 • Công bằng
 • Khiêm tốn
 • Bao gồm
 • Tính khách quan
 • Quan sát
 • Suy tư

Giải quyết vấn đề

Giải quyết vấn đề  là một kỹ năng tư duy phản biện khác liên quan đến việc phân tích một vấn đề, tạo ra và thực hiện một giải pháp và đánh giá sự thành công của kế hoạch. Nhà tuyển dụng không chỉ đơn giản muốn nhân viên có thể suy nghĩ về thông tin một cách nghiêm túc. Họ cũng cần có khả năng đưa ra các giải pháp thực tế.

 • Sự chú ý đến chi tiết
 • Làm rõ
 • Quyết định
 • Đánh giá
 • Căn cứ
 • Xác định mẫu
 • Sự đổi mới

Thêm kỹ năng tư duy phản biện 

 • Lập luận quy nạp
 • Suy luận
 • Tuân thủ
 • Thông báo ngoại lệ
 • Khả năng thích ứng
 • Trí tuệ cảm xúc
 • Động não
 • Tối ưu hóa
 • Tái cấu trúc
 • Hội nhập
 • Lập kế hoạch chiến lược
 • Quản lý dự án
 • Cải tiến liên tục
 • Mối quan hệ nhân quả
 • Phân tích trường hợp
 • Chẩn đoán
 • Phân tích sự làm việc quá nhiều
 • Kinh doanh thông minh
 • Quản lý dữ liệu định lượng
 • Quản lý dữ liệu định tính
 • Số liệu
 • Sự chính xác
 • Quản lý rủi ro
 • Số liệu thống kê
 • Phương pháp khoa học
 • Hành vi tiêu dùng

Qua bài viết, Alilaska mong bạn đã tìm được cho mình câu trả lời critical thinking là gì cũng như biết Thêm được kỹ năng critical thinking 

Chúc Bạn Thành Công

Alilaska Cung Cấp Nội Dung Bài Viết
Tên Bài Biết
Critical Thinking (Tư duy phản biện) là gì? VDụ và Những Kỹ Năng Cần Có
Mô Tả
Critical thinking hay chính là tư duy phản biện hoặc tư duy phân tích  là một quá trình tư duy biện chứng gồm phân tích và đánh giá một thông
Tác Giả
Bản Quyền Nội Dung
Alilaska.com