Credit note là gì? Debit note là gì?

Credit note là gì? & Debit note là gì? Đó chính là loại chứng từ thường được sử dụng trong thương mại để điều chỉnh giá trị sai trên các chứng từ. Trong bài viết này Alilaska sẽ giúp các bạn phân biệt giữa 2 loại chứng từ này.

Debit Note and Credit Note là gì ?

Debit note được hiểu theo tiếng việt là ghi nợ, còn Credit note được hiểu gọi là ghi chú tin dụng: để hiểu rõ hơn mời bạn xem qua bài viết dưới đây: 

Khi hàng hóa được cung cấp bị trả lại hoặc khi có sự điều chỉnh về giá trị hóa đơn do hàng hóa (hoặc dịch vụ) không đúng nhãn hiệu hoặc hàng hóa bổ sung được phát hành Debit Note và Credit Note được cung cấp bởi nhà cung cấp và người nhận hàng hóa và dịch vụ .

Debit Note và Credit Note  có thể được phát hành trong 2 tình huống:

 1. Khi số tiền người mua phải trả cho người bán giảm – Có thể có sự thay đổi giá trị hàng hóa sau khi hàng hóa được giao và hóa đơn được phát hành bởi người bán. Điều này có thể là do hàng trả lại hoặc do chất lượng hàng hóa giao kém, v.v … Trong trường hợp này, giá trị hàng hóa giảm do Người mua ghi nợ cho người bán. Ghi nợ cung cấp chi tiết về số tiền được ghi nợ từ tài khoản của người bán và cũng nêu lý do tương tự. Lý do đằng sau điều này – Trong sổ sách kế toán của người mua, người bán sẽ có số dư tín dụng. Khi một ghi chú ghi nợ được phát hành, số dư tín dụng của tài khoản Người bán sẽ giảm, do đó làm giảm số dư của người bán. Điều đó có nghĩa là người mua phải trả số tiền ít hơn cho người bán để giải quyết trách nhiệm của mình. Do đó, ghi nợ làm giảm trách nhiệm cho người mua. Người bán phát hành Ghi chú tín dụng dưới dạng phản hồi hoặc xác nhận cho Ghi chú ghi nợ
 2. Khi số tiền người mua phải trả cho người bán tăng lên – Khi giá trị hóa đơn tăng do hàng hóa được giao thêm hoặc hàng hóa đã được giao đã được tính ở một giá trị không chính xác, cần phải ghi chú Ghi nợ. Giấy báo nợ, trong trường hợp này, do người bán phát hành cho người mua. Và người mua như một sự thừa nhận cho việc nhận Ghi nợ sẽ phát hành Ghi chú tín dụng. Lý do đằng sau điều này – Trong sổ sách kế toán của người bán, người mua sẽ có số dư nợ. Khi một ghi chú ghi nợ được phát hành, số dư nợ của tài khoản của người mua sẽ tăng lên. Điều đó có nghĩa là người mua phải trả nhiều tiền hơn cho người bán để giải quyết trách nhiệm của mình. Vì vậy, ghi chú tín dụng làm tăng trách nhiệm cho người mua.

Debit Note ( ghi nợ ) theo GST

Các trường hợp khi ghi nợ sẽ được phát hành bởi nhà cung cấp:

Các trường hợp Ghi nợ phải được cung cấp bởi Nhà cung cấp
A Hóa đơn thuế gốc đã được phát hành và giá trị tính thuế trong hóa đơn thấp hơn giá trị tính thuế thực tế.
B.
Hóa đơn thuế gốc đã được ban hành và thuế được tính trong hóa đơn thấp hơn thuế thực tế phải nộp.
chú thích Giấy ghi nợ sẽ bao gồm một hóa đơn bổ sung.

Credit Note ( ghi chú tín dụng ) theo GST

Các trường hợp khi ghi chú tín dụng được phát hành bởi nhà cung cấp:

Các trường hợp Tín dụng phải được cấp bởi Nhà cung cấp
A Hóa đơn thuế gốc đã được phát hành và giá trị tính thuế trong hóa đơn vượt quá giá trị tính thuế thực tế.
B Hóa đơn thuế gốc đã được ban hành và thuế tính trong hóa đơn vượt quá thuế thực tế phải nộp.
C Người nhận trả lại hàng cho nhà cung cấp
D Dịch vụ được tìm thấy là thiếu
Chú thích: Ghi chú tín dụng sẽ bao gồm một hóa đơn bổ sung

Chi tiết sẽ được đề cập trong Debit Note và Credit Note

Ghi chú ghi nợ / ghi chú tín dụng phải có các chi tiết sau:

 1. Tên, địa chỉ và GSTIN của nhà cung cấp,
 2. bản chất của tài liệu,
 3. một số sê-ri liên tiếp chỉ chứa bảng chữ cái và / hoặc chữ số, duy nhất cho một năm tài chính,
 4. ngày phát hành tài liệu
 5. tên, địa chỉ và GSTIN / Số ID duy nhất, nếu được đăng ký, của người nhận,
 6. Tên và địa chỉ của người nhận và địa chỉ giao hàng. Cùng với tên của Bang và mã của quốc gia đó, nếu người nhận đó không đăng ký,
 7. số sê-ri và ngày của hóa đơn thuế tương ứng hoặc, tùy theo trường hợp, hóa đơn cung cấp,
 8. giá trị tính thuế của hàng hóa hoặc dịch vụ, thuế suất và số tiền thuế được ghi có hoặc, tùy theo trường hợp. Có thể được ghi nợ cho người nhận và
 9. chữ ký hoặc chữ ký số của nhà cung cấp hoặc đại diện ủy quyền của mình.

Ghi nợ hoặc Ghi chú tín dụng có thể được phát hành bất cứ lúc nào tức là không có giới hạn thời gian để phát hành Ghi nợ. Ngoài ra, vấn đề Ghi chú Ghi nợ và Ghi chú Tín dụng phải được khai báo trong các khoản hoàn thuế GST được nộp vào tháng tiếp theo cho tháng phát hành chứng từ
. Các chi tiết phải được khai báo vào trước những ngày sau:

 • Tháng 9 sau khi kết thúc năm cung cấp đó,
 • ngày nộp đơn khai thuế hàng năm có liên quan

Lưu ý: Trách nhiệm thuế sẽ được điều chỉnh nhưng không giảm trách nhiệm thuế đầu ra của nhà cung cấp nếu tỷ lệ thuế và lãi đối với nguồn cung đó đã được chuyển cho bất kỳ người nào khác.

Revised Invoice là gì ?

Revised Invoice được hiểu theo tiếng việt là Hóa đơn sửa đổi

Theo GST, tất cả các đại lý chịu thuế sẽ phải nộp đơn đăng ký tạm thời và thực hiện tất cả các thủ tục chính thức mà họ sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký vĩnh viễn.
Đối với tất cả các hóa đơn được phát hành giữa kỳ –

 1. Ngày thực hiện GST
 2. Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký

các đại lý sẽ phải phát hành một hóa đơn sửa đổi so với hóa đơn đã được phát hành giữa thời gian nói trên. Hóa đơn sửa đổi sẽ phải được phát hành sau một tháng kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký.

Supplementary invoice là gì ?

Supplementary invoices được hiểu theo tiếng việt là hóa đơn bổ sung

Hóa đơn thuế bổ sung là một loại hóa đơn được phát hành bởi người chịu thuế trong trường hợp bất kỳ thiếu sót nào được tìm thấy trong hóa đơn thuế đã được phát hành bởi người chịu thuế. Nó có thể ở dạng một ghi chú ghi nợ hoặc một ghi chú tín dụng.

Sự khác biệt giữa hóa đơn sửa đổi và hóa đơn bổ sung là gì?

Hóa đơn thuế bổ sung là một loại hóa đơn được phát hành bởi người chịu thuế trong trường hợp bất kỳ thiếu sót nào được tìm thấy trong hóa đơn thuế đã được phát hành bởi người chịu thuế. Nó có thể ở dạng một ghi chú ghi nợ hoặc một ghi chú tín dụng.

Sự khác biệt giữa hóa đơn sửa đổi và hóa đơn bổ sung là gì?

Sự khác biệt giữa hóa đơn sửa đổi và hóa đơn bổ sung có thể được liệt kê như sau:

Các phần

Hóa đơn sửa đổi

Hóa đơn bổ sung

Ý nghĩa Hóa đơn sửa đổi có thể được phát hành bởi một người chịu thuế liên quan đến bất kỳ hóa đơn nào đã được phát hành bởi anh ta. Hóa đơn thuế bổ sung phải được phát hành bởi người chịu thuế trong trường hợp bất kỳ thiếu sót nào được tìm thấy trong hóa đơn thuế đã được phát hành bởi người chịu thuế.
Thời gian bảo hiểm Thời hạn bắt đầu từ ngày đăng ký có hiệu lực cho đến ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký. Không dựa trên thời gian nhưng hóa đơn cụ thể
Phát hành cho ai Chỉ cho người đăng ký. Để người đăng ký chịu thuế cũng như người chưa đăng ký.

Nguồn: https://cleartax.in/s/debit-note-credit-note-and-and-how-to-revise-gst-invoices

Alilaska Cung Cấp Nội Dung Bài Viết
Debit note là gì? Credit note là gì? Revised Invoice là gì? Supplementary là gì
Tên Bài Biết
Debit note là gì? Credit note là gì? Revised Invoice là gì? Supplementary là gì
Mô Tả
Credit note là gì? & Debit note là gì? Đó chính là loại chứng từ thường được sử dụng trong thương mại để điều chỉnh giá trị sai trên các chứng từ. Trong bài viết này Alilaska sẽ giúp các bạn phân biệt giữa 2 loại chứng từ này.
Tác Giả
Bản Quyền Nội Dung
Alilaska.com