Quản trị viên cơ sở dữ liệu (DBA) là gì ?

DBA là gì ? Quản trị viên cơ sở dữ liệu ( Database Administrator ), thường được biết đến bởi từ viết tắt DBA, là một vai trò thường thuộc bộ phận Công nghệ thông tin, chịu trách nhiệm tạo, bảo trì, sao lưu, truy vấn, điều chỉnh, gán quyền người dùng và bảo mật cơ sở dữ liệu của tổ chức.

Vai trò này đòi hỏi đào tạo kỹ thuật và chuyên môn về RDBMS cụ thể được sử dụng bởi tổ chức, ngoài các kỹ năng khác như tư duy phân tích và khả năng tập trung vào các nhiệm vụ, cũng như kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu trong thế giới thực. Vai trò DBA là một thành viên quan trọng của nhóm CNTT.

Các hệ thống RDBMS thương mại như SQL Server của Microsoft, Oracle DB, MySQL và IBM là những ứng dụng phức tạp đòi hỏi kiến ​​thức và đào tạo chuyên ngành. Hầu hết cũng kết hợp các chương trình chứng nhận để đảm bảo nhà tuyển dụng tiềm năng về trình độ của ứng viên trong việc quản lý hệ thống.

Sự phức tạp này đòi hỏi một vai trò chuyên dụng, được đào tạo có nhiệm vụ chăm sóc cơ sở dữ liệu của tổ chức chạy trên các nền tảng cơ sở dữ liệu này. Đây là vai trò DBA. Điều đặc biệt quan trọng đối với các tổ chức phụ thuộc nhiều vào hệ thống thông tin của họ và cơ sở dữ liệu tạo thành phần hỗ trợ cho các hệ thống đó. Ví dụ là ngân hàng, công ty bảo hiểm, bệnh viện, cao đẳng và đại học, công ty viễn thông và nhiều công ty khác. Trong hầu hết các tổ chức nhỏ hơn, DBA cũng tăng gấp đôi với tư cách quản trị viên hệ thống vì những hạn chế về tài nguyên. Các tổ chức lớn hơn có nhiều khả năng sử dụng các DBA chuyên dụng, hoặc thậm chí các nhóm DBA.

Vì cơ sở dữ liệu chạy trên nền tảng cơ sở bao gồm máy chủp phần cứng và hệ điều hành, các DBA cũng phải là chuyên gia kỹ thuật, hoặc ít nhất là rất đối thoại với hai lĩnh vực này. Chẳng hạn, nếu một DBA muốn thực hiện cài đặt mới cơ sở dữ liệu Oracle trên máy chủ Unix, anh ta / cô ta sẽ cần phải biết những rắc rối của cấu hình RAID, cũng như các lệnh và tác vụ Unix cần thiết để thực hiện cài đặt.

Dba La Gi
Dba là gì

Có nhiều loại DBA khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu của tổ chức:

 • Quản trị DBA – duy trì các máy chủ và cơ sở dữ liệu và giữ cho chúng chạy. Quan tâm với sao lưu, bảo mật, vá lỗi, nhân rộng. Đây là những hoạt động chủ yếu hướng đến việc duy trì cơ sở dữ liệu và nền tảng phần mềm, nhưng không thực sự thu hút trong việc tăng cường hoặc phát triển nó.
 • Phát triển DBA – hoạt động trên việc xây dựng các truy vấn SQL, các thủ tục được lưu trữ, v.v., đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Điều này tương đương với một lập trình viên, nhưng chuyên về phát triển cơ sở dữ liệu. Thường kết hợp vai trò của DBA hành chính.
 • Data Architect – thiết kế các lược đồ, xây dựng các chỉ mục bảng, cấu trúc dữ liệu và các mối quan hệ. Vai trò này hoạt động để xây dựng một cấu trúc đáp ứng nhu cầu kinh doanh chung trong một lĩnh vực cụ thể. Chẳng hạn, một công ty phần mềm sẽ sử dụng các kiến ​​trúc sư dữ liệu để xây dựng một thiết kế cho cơ sở dữ liệu của một hệ thống ứng dụng thương mại mới để vận hành các hoạt động của ngân hàng. Thiết kế này sau đó được các nhà phát triển và DBA phát triển sử dụng để triển khai ứng dụng thực tế.
 • Kho dữ liệu DBA – đây là một vai trò tương đối mới hơn, chịu trách nhiệm hợp nhất dữ liệu từ nhiều nguồn vào kho dữ liệu. Có thể phải thiết kế kho dữ liệu cũng như dọn dẹp và chuẩn hóa dữ liệu trước khi tải bằng các công cụ chuyển đổi và tải dữ liệu chuyên dụng.

Với sự gia tăng của CNTT như là một công cụ để tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh, chức năng DBA là một công cụ được đánh giá cao – trên thực tế ở hầu hết các thị trường việc làm đều thiếu các DBA có kinh nghiệm. Điều này có nghĩa là, ở hầu hết các thị trường, DBA có vai trò công việc an toàn, hiếm khi được nhắm mục tiêu thu hẹp và cung cấp chế độ đãi ngộ và tăng trưởng tốt.

 Mô tả công việc Quản trị viên cơ sở dữ liệu DBA là gì ?

Thiết kế hệ thống máy tính và các công ty dịch vụ liên quan, ngân hàng, công ty bảo hiểm, trường đại học và chăm sóc sức khỏe là một vài trong số nhiều loại ngành khác nhau mà người quản trị cơ sở dữ liệu sẽ tìm được việc.

Ngoài việc chịu trách nhiệm sao lưu hệ thống trong trường hợp mất điện hoặc các thảm họa khác, DBA cũng thường xuyên tham gia vào các nhiệm vụ liên quan đến đào tạo nhân viên về quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu, thiết kế, thực hiện và duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu và thiết lập các chính sách và quy trình liên quan đến chính sách quản lý dữ liệu của tổ chức.

Dba là gì

Công việc chính của Dba là gì ? 

Làm việc ở vị trí của DBA đòi hỏi các cá nhân phải làm việc tốt trong môi trường nhóm, liên lạc với các bên liên quan chính và hoạt động hiệu quả với sự giám sát tối thiểu. Nhiều quảng cáo việc làm được đăng trực tuyến nêu bật các kỹ năng, trách nhiệm và nhu cầu công việc chính sau đây khi ứng tuyển vào vị trí quản trị viên cơ sở dữ liệu (DBA):

 • Cài đặt cơ sở dữ liệu, nâng cấp và vá lỗi
 • Cài đặt và cấu hình các thành phần mạng có liên quan
 • Đảm bảo truy cập cơ sở dữ liệu, tính nhất quán và toàn vẹn
 • Giải quyết các vấn đề liên quan đến tắc nghẽn hiệu suất
 • Cung cấp báo cáo về các số liệu khác nhau bao gồm tính khả dụng, sử dụng và hiệu suất
 • Kiểm tra hiệu suất và hoạt động chuẩn
 • Làm việc với các nhân viên phát triển về kiến ​​trúc, tiêu chuẩn mã hóa và các chính sách đảm bảo chất lượng
 • Tạo các mô hình để phát triển cơ sở dữ liệu mới hoặc thay đổi các mô hình hiện có
 • Trả lời và giải quyết các vấn đề về truy cập và hiệu suất cơ sở dữ liệu
 • Giám sát chi tiết hệ thống cơ sở dữ liệu
 • Thiết kế và triển khai các hệ thống, chính sách và quy trình dự phòng để khắc phục thảm họa
 • Giám sát, tối ưu hóa và phân bổ lưu trữ dữ liệu vật lý cho các hệ thống cơ sở dữ liệu
 • Lập kế hoạch và phối hợp di chuyển dữ liệu
 • Phát triển, thực hiện và duy trì các quy trình kiểm soát và kiểm soát thay đổi
 • Thực hiện giao dịch cơ sở dữ liệu và kiểm toán bảo mật
 • Thiết lập các mức kiểm soát truy cập cơ sở dữ liệu người dùng cuối
 • Thực hiện mã hóa cơ sở dữ liệu và mã hóa dữ liệu
 • Lập kế hoạch và đảm bảo tuân thủ các thông lệ tốt nhất được thiết lập, các chính sách và pháp luật liên quan
 • Tham gia với tư cách là thành viên của một nhóm để đưa nhóm hoàn thành mục tiêu của mình

Chuyên ngành hệ thống hoặc ứng dụng

DBA phải làm việc trong một nhóm các nhà phát triển và quản lý và có thể trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực này. Các DBA có thể chọn chuyên về các hệ thống hoặc ứng dụng:

Tổng quan về hệ thống DBA

Các DBA hệ thống thường có nền tảng về kiến ​​trúc hệ thống và chịu trách nhiệm về các khía cạnh vật lý và kỹ thuật của cơ sở dữ liệu. Điều này có thể bao gồm cài đặt các bản nâng cấp và bản vá để sửa lỗi chương trình và đảm bảo cơ sở dữ liệu hoạt động chính xác trong hệ thống máy tính của một công ty.

Tổng quan về ứng dụng DBA

Các DBA ứng dụng sử dụng các ngôn ngữ lập trình phức tạp để viết hoặc gỡ lỗi các chương trình hoạt động với cơ sở dữ liệu. Thông thường cơ sở dữ liệu này đã được thiết kế cho một ứng dụng cụ thể hoặc một bộ ứng dụng, chẳng hạn như phần mềm dịch vụ khách hàng.

Làm thế nào để bạn trở thành một quản trị viên cơ sở dữ liệu?

Bằng cử nhân về khoa học máy tính hoặc một lĩnh vực liên quan là điều mà nhiều nhà tuyển dụng thích khi thuê một quản trị viên cơ sở dữ liệu, cùng với kinh nghiệm thực tế liên quan. Mặc dù trong một số trường hợp, một DBA có thể được thuê với bằng liên kết hoặc chứng chỉ trong một môn học liên quan đến máy tính cộng với kinh nghiệm làm việc, cần có bằng thạc sĩ cho các vị trí cấp cao hơn.

Các nhà tuyển dụng thường sẽ tìm kiếm các ứng viên có kinh nghiệm về tự động hóa, DB2, MS SQL, Cơ sở dữ liệu Oracle, Hadoop và / hoặc PostgreQuery. Được chứng nhận là MCDBA hoặc MCSD cho .NET cũng là một DBA tham vọng chứng nhận nên xem xét

Lương trung bình của Database Administrator

Mức lương quản trị viên cơ sở dữ liệu trung bình là 10 triệu/ 1 tháng. Quản trị viên cơ sở dữ liệu cao cấp dao động từ 15-25 triệu/ 1 tháng. Do nhu cầu cao đối với các chuyên gia này trong nhiều lĩnh vực

Trên đây Alilaska đã giới thiệu tổng quát DBA là gì. hãy theo dõi trang để cập nhật những thông tin bổ ích nhé !!!

Alilaska Cung Cấp Nội Dung Bài Viết
(DBA) Database Administrator là gì ? Làm thế nào để bạn trở thành DBA ?
Tên Bài Biết
(DBA) Database Administrator là gì ? Làm thế nào để bạn trở thành DBA ?
Mô Tả
DBA là gì ? Quản trị viên cơ sở dữ liệu ( Database Administrator ), thường được biết đến bởi từ viết tắt DBA, là một vai trò thuộc CNTT
Tác Giả
Bản Quyền Nội Dung
Alilaska.com